مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» عادت های مفید و مخرب!

عادت های مفید و مخرب!

عادت ها و انتخاب ها

دو نوع عادت وجود دارد عادت هایی که به نفع شما عمل می کنند و عادت هایی که علیه شما هستند. مسواک زدن عادتی است که به نفع شما عمل می کند و جویدن ناخن ها عادتی است که علیه شما عمل می کند. فکر کردن کامل درباره هر چیزی به نفع شما عمل می کند و پذیرفتن کورکورانه مطالب و شایعاتی که به صورت آنلاین می خوانید یا می شنوید عليه شما عمل میکند. جستجوی خصوصیات خوب در دیگران به نفع شما عمل می کند و انتظار داشتن بدی ها از آنها علیه شما عمل می کند. عادت های نوع اول نیروی برتری خفیف را به نفع شما به کار میگیرد و شما را در امتداد منحنی موفقیت حرکت میدهد. عادت های نوع دوم برتری خفیف را هوشمندانه اما بی رحمانه علیه شما به کار میگیرد و شما را به پایین منحنی شکست می کشاند.


عادت، کاری است که بدون تفکر انجامش می دهید. از محل کارتان به خانه بر می گردید در خانه قدم میزنید یک قوطی نوشابه از یخچال بر می دارید و در حالی که با تلفن صحبت میکنید تلویزیون را روشن می کنید. شما تصمیم آگاهانه ای نگرفته اید که نوشابه دقیقاً همان چیزی است که الآن به آن نیاز دارید یا این که همین الآن باید برنامه ای را از تلويزيون تماشا کنید شما روی تماس تلفنی تمرکز کرده بودید نوشابه و سریال های آبکی فقط عادت های شما هستند.

سحر خیز بودن می تواند به عادت تبدیل شود، دیر بیدار شدن و تا دیر وقت بیدار ماندن هم می توانند به عادت تبدیل شوند. شکوه کردن و انتقاد کردن از دیگران می تواند به عادت تبدیل شود. تمجید کردن و قدردانی کردن از دیگران نیز می تواند به عادت تبدیل شود. خرج کردن بیش از درآمدتان میتواند به عادت تبدیل شود. قرار دادن بخشی از درآمدهایتان در حساب بازنشستگی نیز می تواند به عادت تبدیل شود. به دنبال جنبه مثبت هر اتفاقی بودن میتواند به عادت تبدیل شود و دیدن تکه های ابر در آسمان آفتابی نیز می تواند به عادت تبدیل شود. اصل مطلب این که همه این عادت های خوب یا بد ریشه در انتخاب هایتان دارند؛ ریشه در همان تصمیمات کوچکی که میگیرید و بر آنها کنترل کامل دارید.


کنترل کامل دارید، البته در ابتدا. تا هنگامی که به صورت غیرارادی در می آیند و مسئول زندگی خودشان می شوند؛ زندگی ای که مسیر زندگی شما را تعیین میکند. بنابراین سؤال این است که می خواهید کدام رفتارهایتان به عادت تبدیل شوند؟

چگونه قرار عاشقانه خوبی داشته باشیم؟ مطلب مرتبط چگونه قرار عاشقانه خوبی داشته باشیم؟

با تکرار چندباره یک رفتار تا هنگامی که به صورت غیرارادی در آید آن رفتار به عادت تبدیل میشود. خلق یک عادت برتری خفیف محض است: اقدامات ساده ای که در طول زمان بارها تکرار شده اند. اثر مرکب این عادت ها در طول زمان یا به نفع شما عمل میکند یا علیه شما، که به این موضوع بستگی دارد که آیا آنها عادت هایی هستند که به نفع شما عمل می کنند یا علیه شما. عادت های شما همان چیزی است که یا شما را به بالای منحنی موفقیت میرساند یا به پایین منحنی شکست سوق می دهد.منبع: برتری خفیف

ترجمه: میلاد حیدری


فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده